Investeren 2017-10-23T01:15:18+00:00

EURO BRAZIL INVEST

AFFORDABLE HOUSING OBLIGATIES

VERZEKER UW DEELNAME VANAF € 5.000, –

 • Met de uitgifte van de EBI obligatie, is investeren in Latijns-Amerikaanse sociale woningbouw nu ook binnen uw handbereik. Vanaf € 5.000, – kunt u reeds op een simpele, maar vooral ook veilige manier toegang tot de kansen in de Braziliaanse sociale woningbouwmarkt en profiteren van attractieve rendementen tussen de 3,75% en 9,76% per jaar

 • Bent u ontevreden met de rentes die u verdient op uw spaarrekening? Wilt u het risico spreiden van uw bestaande beleggingsportefeuille? Voelt u ook dat de groei eruit is in de vergrijsde Europese economieën?  Wilt u een goed rendement maken door een verschil te maken in de levenskwaliteit van minderbedeelden?

 • Herkent u zich in één van bovengenoemde vragen, dan kan de Euro Brazil Invest Affordable Housing obligatie interessant voor u zijn.

5 JAAR LANG
EEN MOOI
RENDEMENT

AANTREKKELIJK RENDEMENT VAN 3,75% – 9,76%

 • De obligatie betreft een lening aan Euro Brazil Invest Affordable Housing SPV 1 Incorporações Ltda met een aantrekkelijke vaste rente van 3,5% tot 6,0% per jaar. Hoe meer u inlegt, des te hoger uw rendement! De looptijd bedraagt 5 jaar, behoudens vervroegde aflossing of verlenging. Aan het einde van deze periode ontvangt u de hoofdsom en de effectieve rente, die ten gevolge van “rente op rente” oploopt naar maar liefst 3,75% tot 6,76% per jaar.
 • Het is de intentie om meerdere fases en/of projecten te ontwikkelen. Hierdoor kan er een sneeuwbal effect worden gerealiseerd in de bedrijfswinst. U kunt hier als obligatiehouder van mee profiteren door een bonusrente van maximaal 3% per jaar, die wordt uitgekeerd aan het einde van de looptijd.
 • Mocht u nog aanvullende vragen hebben, neem dan contact op met ons team op 020-760 89 89. Wij ontvangen u graag voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor in het Coengebouw in Amsterdam. Vindt u het prettiger om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken in uw vertrouwde thuisomgeving, dan komen we graag bij u langs.
+ PERSOONLIJK GESPREK

KWALITEITSKENMERKEN

KWALITEITSKENMERKEN VOOR OPTIMAAL RENDEMENT/RISICO

 • Wanneer u investeert in het Obligatieprogramma Social Housing Brazil loopt u meer risico dan wanneer u spaart via een bank. U heeft kans op een hoger rendement, maar u kunt ook geconfronteerd worden met tegenvallende omstandigheden.

 • De voornaamste risico’s die specifiek zijn voor het investeren in vastgoed zijn risico’s ten aanzien van personeel en vergunningen, de kans op vertragingen, bureaucratie, calamiteiten of onverzekerde risico’s en het risico vanwege concentratie van activiteiten en beleggingen. De voornaamste risico’s die betrekking hebben op de uitgevende instelling zelf zijn die van concurrentie met andere aanbieders, een debiteuren- en exploitatierisico, risico’s met betrekking tot (transacties met) gelieerde partijen en algemene risico’s voor wat betreft inflatie, rente en valuta, informatieverstrekking, wetgeving en fiscale ontwikkelingen. Specifieke risico’s voor wat betreft dit financiële product betreffen die van het marketing- en plaatsingsrisico, het risico van onderfinanciering, en van onjuiste (resultaats-)prognoses. Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico´s raden wij u aan om het informatiememorandum aan te vragen.

 • Door middel van onderstaande kwaliteitskenmerken streeft EBI naar een optimale rendement/risico verhouding:

INSCHRIJVEN

VERZEKER UW DEELNAME

 • Vanaf € 5.000,- kunt u zich reeds inschrijven voor de obligatie en meeprofiteren van deze unieke kansen. U doet dit simpelweg door het invullen van het elektronisch inschrijfformulier.

 • Na het ontvangen van het inschrijfformulier en het volledige aankoopbedrag, draagt de Stichting Administratiekantoor EBI er zorg voor dat de aangekochte obligaties worden geregistreerd op uw naam in het obligatieregister.

 • U ontvangt schriftelijke bevestiging van deze registratie en tot slot worden de obligatiecertificaten aan u overhandigd.

+ DIRECT INSCHRIJVEN

EEN PASSEND ANTWOORD OP UW VRAGEN

VEEL GESTELDE VRAGEN

Transparantie staat hoog in het vaandel bij EBI. Om onze investeerders persoonlijk te kunnen informeren, hebben wij een vestiging in Nederland geopend. Wij nodigen u van harte uit voor een kopje koffie of komen graag thuis bij u langs om in uw vertrouwde omgeving nader kennis te maken. Hiermee bespaart u zich de reis naar Brazilië.
Het speciaal geopende Nederlandse kantoor is gevestigd in het Coengebouw. Het adres is; Kabelweg 37, 1014 BA in Amsterdam. Mocht u ons willen bezoeken dan bent u van harte welkom en voor een bezoek kunt u telefonisch contact opnemen via het nummer + 31(0) 20 -760 89 89 of per e-mail via informatie@eurobrazilinvest.nl

In een poging om het structurele woningtekort te reduceren, heeft de Braziliaanse overheid in 2009 met succes het “Minha Casa Minha Vida” (Mijn Huis Mijn leven) woonprogramma geïntroduceerd. Dit programma is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste woonprojecten ter wereld: Binnen de eerste fases is er maar liefst 80 miljard US dollars geïnvesteerd en zijn er meer dan 2,5 miljoen woningen gerealiseerd.

“Minha Casa Minha Vida” (MCMV) is niet alleen een sociaal programma. Het is tevens de motor achter de groei van de werkgelegenheid en de economie en staat dan ook bovenaan de politieke agenda van de Braziliaanse overheid.

Het programma is erop gericht om het woningtekort van minder bedeelde Braziliaanse families te reduceren. Daarnaast is de betaalbare woningbouw één van de belangrijkste motors achter de Braziliaanse economie. Door middel van het woonprogramma geeft de federale overheid een sterke impuls aan de kwakkelende economie

Gezien het feit dat Minha Casa Minha Vida de motor is achter het economisch herstel, is het haast ondenkbaar dat het programma zou stoppen. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat het woonprogramma zelfs een wisseling van de regeringspartij doorstaat. Mocht het programma desalniettemin worden stopgezet, dan vervallen de subsidie-voordelen, maar blijft de woningbehoefte naar verwachting onverminderd bestaan. Potentiële kopers zouden in dit scenario waarschijnlijk tot 90% van hun woning kunnen financieren met de “FGTS” financiering, die dezelfde funding heeft als het Minha Casa Minha Vida programma.

Uw geld wordt in Nederland ontvangen op een escrow rekening van een Nederlandse stichting, die speciaal is opgericht om toezicht te houden op uw investering. Het professionele bestuur van deze stichting zorgt ervoor dat uw investering uitsluitend wordt overgemaakt volgens strikte escrow-voorwaarden. De EBI directie gebruikt uw lening hoofdzakelijk voor de aankoop van grondposities, kavels en (bouw van) woningen, die een uitstekende waarde bieden voor uw investering in een markt met een structureel woningtekort.

De obligatie is niet gegarandeerd. Investeren in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Het afgelopen decennium wees uit dat zelfs spaarrekeningen van vertrouwde financiële instellingen risico’s met zich meebrachten. Het is moeilijk om een rendement te garanderen. Er kunnen zich veel ontwikkelingen voordoen die invloed hebben op het rendement. EBI streeft ernaar om het risico van de investering zoveel mogelijk te reduceren. Daarom heeft ons team van ervaren adviseurs een uiteenlopend aantal zekerheden ingebouwd. Zo wordt uw geld in Nederland ontvangen op een escrow rekening van een Nederlandse stichting, die speciaal is opgericht om toezicht te houden op uw investering. Het professionele bestuur van deze stichting zorgt ervoor dat uw investering uitsluitend wordt overgemaakt volgens stricte escrow-voorwaarden. Voor een volledig overzicht van rendementen en risico´s verwijzen wij u naar het informatiememorandum.
De looptijd van de obligatie bedraagt vijf jaar, behoudens vervroegde aflossing of verlenging. Indien u uw obligatie eerder wilt verkopen, dan kunt u altijd zelf een nieuwe koper vinden. Wij kunnen hoogstens bemiddelen en ons inspannen om een koper te vinden. Wij kunnen geen garantie bieden voor het vinden van een geschikte koper omdat wij afhankelijk zijn van een markt van vraag en aanbod. Wij attenderen u erop dat het eerder en/of tussentijds verkopen van uw obligatie invloed kan hebben op het resultaat van uw belegging. Voor meer informatie verwijzen wij naar de obligatievoorwaarden en het informatiememorandum.
Het obligatieprogramma bedraagt minder dan 2,5 miljoen euro. Daarmee valt de aanbieding buiten de reikwijdte van de Wet financieel toezicht (Wft) en daarmee buiten het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). De aanbieding aan consumenten valt binnen de reikwijdte van de Wet oneerlijke handelspraktijken (Wohp) en valt daarmee binnen het toezicht van de AFM en op naleving daarop.
Wanneer u investeert in het Obligatieprogramma Social Housing Brazil loopt u meer risico dan wanneer u spaart via een bank. U heeft kans op een hoger rendement, maar u kunt ook geconfronteerd worden met tegenvallende omstandigheden.

De voornaamste risico’s die specifiek zijn voor het investeren in vastgoed zijn risico’s ten aanzien van personeel en vergunningen, de kans op vertragingen, bureaucratie, calamiteiten of onverzekerde risico’s en het risico vanwege concentratie van activiteiten en beleggingen. De voornaamste risico’s die betrekking hebben op de uitgevende instelling zelf zijn die van concurrentie met andere aanbieders, een debiteuren- en exploitatierisico, risico’s met betrekking tot (transacties met) gelieerde partijen en algemene risico’s voor wat betreft inflatie, rente en valuta, informatieverstrekking, wetgeving en fiscale ontwikkelingen. Specifieke risico’s voor wat betreft dit financiële product betreffen die van het marketing- en plaatsingsrisico, het risico van onderfinanciering, en van onjuiste (resultaats-)prognoses. Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico´s raden wij u aan om het informatiememorandum aan te vragen.

Door middel van onderstaande kwaliteitskenmerken streeft EBI naar een optimale rendement/risico verhouding:

Brazilië, Rusland, India en China hebben de afgelopen jaren de groeivertraging in de bestaande economieën gecompenseerd en zijn inmiddels verantwoordelijk voor de helft van het wereldwijde Bruto Nationaal Product (Bron: IMF)
U kunt zich direct inschrijven via het elektronisch inschrijfformulier op deze site.
Na het ontvangen van het elektronische inschrijfformulier, nemen wij contact met u op ter controle van uw persoonsgegevens en formaliseren we verder uw deelname. Wij verzoeken u een kopie legitimatie (paspoort of ID-kaart) en het ondertekende inschrijfformulier digitaal retour te sturen naar inschrijving@eurobrazilinvest.nl of per post naar Euro Brazil Invest Holland B.V., Kabelweg 37, 1014 BA te Amsterdam. Stichting Administratiekantoor EBI draagt er zorg voor dat de aangekochte obligaties worden geregistreerd op uw naam in het obligatieregister. U ontvangt schriftelijke bevestiging van deze registratie en tot slot wordt het obligatiecertificaat (-en) aan u overhandigd.

Het professionele bestuur van de stichting behartigt de belangen van u als obligatiehouder. Jaarlijks wordt de beschikbare jaarrekening geaudit en gecommuniceerd naar de investeerders. Periodiek wordt u voorzien van een nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de onderneming en de voortgang van de projecten en kunt u bijhouden hoeveel Braziliaanse families we samen hebben geholpen om de achterstandswijken achter zich te laten en hun nieuwe kwaliteitswoning te betrekken.