Latijns-Amerika kampt
met een woningtekort
van 50 miljoen

UNITED NATIONS
Affordable Land and Housing in Latin America (2011)
“Latijns-Amerika kampt met een woningtekort van 50 miljoen woningen”
 • Latijns-Amerika kampt met een woningtekort van 50 miljoen woningen volgens cijfers van de Verenigde Naties. Grupo EBI speelt sinds geruime tijd in op deze structurele woningbehoefte door het ontwikkelen van betaalbare woningbouwprojecten voor de opkomende Latijns-Amerikaanse middenklasse.

OXFORD
Global Construction 2025 (2013)
“Investeren in de ontwikkeling van betaalbare woningbouwprojecten in de Latijns-Amerikaanse markt is een unieke kans”
 • Door middel van de uitgifte van het EBI Affordable Housing – II obligatieprogramma beoogt de onderneming haar ontwikkelcapaciteit verder uit te breiden. Dit biedt u de mogelijkheid om mee te profiteren van hetgeen Oxford beschrijft als een unieke kans.

 • Grupo EBI heeft een track record van meer dan 12 jaar in Brazilië. Vandaar dat de eerste sociale woningbouwprojecten van het EBI obligatieprogramma dan ook in Brazilië worden ontwikkeld. De onderneming heeft het voornemen om de innovatieve woonconcepten vervolgens te introduceren in andere markten in Latijns-Amerika, die ook kampen met een woningtekort.

BRAZILIË KAMPT MET EEN TEKORT VAN 5 TOT 7 MILJOEN WONINGEN

 • Brazilië is het grootste land van Zuid-Amerika. Met een oppervlakte van 8,5 miljoen vierkante kilometer is het ruim 200 keer zo groot als Nederland. Er wonen maar liefst 200 miljoen mensen, waarvan helaas meer dan 5 tot 7 miljoen huishoudens in slechte mensonterende omstandigheden.

 • Veel families uit de opkomende middenklasse wonen vooralsnog in achterstandswijken of moeten met meerdere huishoudens een kleine woning delen. Hierdoor is een grote, structurele behoefte ontstaan aan betaalbare woningen.

 • 45% van dit tekort wordt veroorzaakt door inadequate bewoning en 55% wordt teweeg gebracht door het feit dat meerdere huishoudens één woning moeten delen.

 • Zoals u kunt zien in de afbeelding is het woningtekort relatief het groots in Noord(oost) Brazilië. Het zal u dan ook niet verbazen dat Grupo EBI deze regio als thuisbasis heeft gekozen.

GROEIENDE MIDDENKLASSE

EXPLOSIEVE GROEI MIDDENKLASSE

 • Het drastische woningtekort wordt onder meer veroorzaakt door de explosieve welvaartsgroei die Brazilië heeft ondervonden. Van 2003 tot en met 2014 hebben meer dan 50 miljoen Brazilianen zich opgewerkt tot de middenklasse (Klasse C), hetgeen erop neer komt dat drie keer de totale populatie van Nederland de armoedegrens te boven stijgt.

 • Dankzij de subsidies van het overheidsprogramma, hebben de nieuwe opkomende middenklassers voor de eerste keer in hun leven toegang tot de woningmarkt. Hierdoor is er een grote behoefte ontstaan aan de bouw van meer betaalbare woningen.

GROEIENDE
WONINGBEHOEFTE

FORECAST VAN 1,5 MILJOEN NIEUWE HUISHOUDENS PER JAAR

Volgens het rapport “Sustainable Brazil” van Ernst &Young, blijft de behoefte aan nieuwe woningen structureel toenemen ten gevolge van het groeiend aantal huishoudens, de daling van het aantal personen per woning en de extreem jonge bevolking.

 • Naar verwachting neemt het aantal Braziliaanse families toe met ongeveer 1,5 miljoen per jaar tussen 2007 en 2030.
 • Naar verwachting reduceert het aantal personen per woning met ongeveer 1% per jaar tot en met 2030.
 • Brazilië heeft een extreem jonge bevolking met een gemiddelde leeftijd van jonger dan 30 jaar. Hierdoor wordt verwacht dat de komende decennia het tekort aan woningen niet zal afnemen, omdat er aan de onderkant van de leeftijdspiramide steeds nieuwe woningzoekers bijkomen.

“MINHA CASA MINHA VIDA”

BEWEZEN OVERHEIDSSUBSIDIEPROGRAMMA VOOR SOCIALE WONINGEN

 • Minha Casa Minha Vida is één van de grootste woonprojecten ter wereld: Met een investering van ruim 80 miljard US dollars zijn er inmiddels meer dan 2,5 miljoen woningen gerealiseerd.

 • In een poging om het structurele woningtekort te reduceren, heeft de Braziliaanse overheid in 2009 met succes het “Minha Casa Minha Vida” (Mijn Huis Mijn leven) programma geïntroduceerd.

 • Het programma biedt families met lagere inkomens toegang tot de woningmarkt door het subsidiëren van de aanbetaling en hypotheek van de woning.

 • “Minha Casa Minha Vida” (MCMV) is niet alleen een sociaal programma. Het is tevens de motor achter de groei van de werkgelegenheid en de economie en staat dan ook bovenaan de politieke agenda van de Braziliaanse overheid.

SOCIAAL-ECONOMISCHE SPIRAALWERKING

WERKNEMERSFONDS FGTS
Het werknemersfonds FGTS beschikt over meer dan 150 miljard US dollar (Portal Brasil, 2016).

OVERHEIDSPROGRMMA MCMV
MCMV wendt middelen uit het FGTS fonds aan voor hypotheekverstrekking aan behoeftige families.

EIGEN WONING
Behoeftige families krijgen hierdoor voor de eerste keer in hun leven de mogelijkheid om hun eigen woning aan te kopen.

GROEI WERKGELEGENHEID
Door de bouw van deze nieuwe woningen wordt de werkgelegenheid bevorderd en neemt de vraag naar woningen en het FGTS saldo weer toe.