ABN AMRO MeesPierson vindt dat opkomende markten weer aantrekkelijker zijn voor nieuw beleggingskapitaal. Dit valt te lezen in de Beleggingsstrategie van ABN AMRO die vandaag is verschenen onder de titel ‘Onderweg waarde toevoegen’. Deze ontwikkeling vloeit niet alleen voort uit de stijgende grondstoffenprijzen, maar wordt ook gesteund door de verbeterende vooruitzichten voor de wereldwijde industrie en de consumentenvraag. Hiervan zullen de Aziatische opkomende markten profiteren. ABN AMRO heeft dan ook een voorkeur voor zowel obligaties als aandelen uit de opkomende markten. Deze voorkeur berust op rendementsoverwegingen en de mogelijkheden voor geografische spreiding.

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson: “Een gematigd groeipad van de wereldeconomie is niet rampzalig. En de politieke veranderingen die in het verschiet liggen, vormen een goede gelegenheid voor overheden om hun beleidsmix aan te passen ten bate van sterker groeipotentieel. Voor actieve beheerders liggen er volop kansen in de grote verschillen tussen specifieke sectoren en regio’s. Deze benadering biedt meer perspectief dan een voorspelling van de richting waarin de bredere aandelenmarkten voorlopig zullen bewegen.”

Tot ABN AMRO’s favoriete aandelensectoren behoren onder meer gezondheidszorg en informatietechnologie, op grond van hun winstgevendheid op de lange termijn, hun mondiale reikwijdte en strategische trends. De sector consumptiegoederen is eveneens aantrekkelijk, vanwege zijn defensieve kenmerken. Sectoren waarin bedrijfsmodellen onder druk staan, zoals financiële dienstverlening en nutsbedrijven, zijn ondervertegenwoordigd in de aandelenallocatie van ABN AMRO MeesPierson, evenals de industriële sector.

Obligaties worden gebruikt als verzekering tegen het optreden van ongunstige economische scenario’s. Deze bufferfunctie krijgt gestalte door een actieve duratiestrategie, waarbij de looptijd wordt verlaagd in periodes van rentestijging en verhoogd in tijden van rentedaling. Grondstoffen en vastgoed zijn overwogen. Grondstoffen zijn als beleggingscategorie weer geschikt om portefeuillespreiding aan te brengen en vastgoed is aantrekkelijk op basis van rendement.

De Amerikaanse dollar blijft zich naar verwachting bewegen rond 1,10 tegenover de euro.

In de gematigde modelportefeuille van de bank is een forse liquide buffer opgenomen (een tactische allocatie van 23%). Obligaties zijn onderwogen (32%), alternatieve beleggingen zijn overwogen (15%) en aandelen zijn neutraal gewogen (30%).