Brazilië – van prominent BRIC-land naar verschoppeling onder de opkomende markten. En dat in een paar jaar tijd. Dat kan voor beleggers zo maar kansen bieden. Cruciaal is de rol van president Dilma Rousseff, tegen wie een afzettingsprocedure loopt.

Met 200 miljoen inwoners is Brazilië de grootste economie in Zuid-Amerika. Het land is niet alleen in het nieuws vanwege de Olympische Spelen die daar deze zomer plaatsvinden en de ‘boost’ die daarvan uitgaat, maar ook vanwege de huidige afzettingsprocedure van president Dilma Rousseff, waardoor deze week een machtswisseling plaatsvond in Brazilië. “De afzetting van Rousseff maakt de weg vrij voor Brazilië om broodnodige hervormingen door te voeren”, zegt Daniela da Costa-Bulthuis, portefeuillemanager Emerging Markets Equities bij Robeco.

Giftige cocktail
“De populariteit van Rousseff is na haar herverkiezing in 2014 drastisch gedaald. De Braziliaanse economie bevindt zich al drie jaar in een recessie. Zo bedraagt de huidige bbp-groei -4% en wordt voor 2016 ook een krimp van meer dan 3% verwacht. Rousseff bleek niet in staat de overheidsfinanciën goed te beheren en investeringen aan te trekken”, aldus Da Costa-Bulthuis. “Tijdens de afzettingsprocedure is ze beschuldigd van het manipuleren van de overheidsbegroting, het misbruiken van kredieten van staatsbanken en andere ‘verantwoordelijkheidsmisdaden’. Het land kampt daarnaast met een giftige cocktail van negatieve factoren. In 2015 is de werkloosheid toegenomen, de inflatie versneld en zijn de brandstofprijzen flink gestegen.”

Vertrouwenscrisis
Bovendien is er in Brazilië sprake van een vertrouwenscrisis. Door de economische crisis, het wanbeleid van de regering en verschillende corruptieschandalen is de tegenstand toegenomen, en daarmee ook de druk op de president om af te treden. Omdat Rousseff niet zelf is afgetreden, nam vanuit het Congres de druk toe om een afzettingsprocedure in gang te zetten.
Omdat het Lagerhuis en de Senaat gisteren hebben gestemd over haar afzetting, moet de president voor zes maanden aftreden om zich te verdedigen. Vervolgens wordt er in de Senaat opnieuw gestemd. Als de afzetting dan wordt goedgekeurd, treedt de president definitief af. Tijdens deze periode neemt vicepresident Michel Temer haar taken over – eerst tijdelijk, daarna mogelijk permanent.

Hervormingen
Da Costa-Bulthuis: “Temer wil hervormingen en fiscale maatregelen doorvoeren om de geloofwaardigheid van de regering te herstellen. De brutoschuld van Brazilië bedraagt 70% van het bbp en de huidige rente ligt boven de 14%. Door de fouten van president Rousseff op het gebied van economisch beleid is de kredietwaardigheid van Brazilië verlaagd.”

Kansen voor beleggers
De Robeco-portefeuillemanager van Emerging Markets Equities ziet voor de lange termijn kansen voor beleggers als het Brazilië lukt de economie weer op orde te krijgen. “Michel Temer moet zijn jarenlange ervaring in het Congres gebruiken om belangrijke hervormingen door te voeren en de onafhankelijkheid en efficiëntie van overheidsinstanties te waarborgen. Als hij daarin slaagt, keren groei en investeringen waarschijnlijk weer terug naar het land. Michel Temer draagt dus een grote last op zijn schouders.”