Europese beleggers kijken verder dan Brexit en voorts is een belangrijke vraag: wanneer komt volgende stap van de Fed? Bedrijfsobligaties blijven vooralsnog onze favoriet.

Ontwikkelingen op de financiële markten
Op de financiële markten was duidelijk te merken dat in augustus de meeste mensen van hun zomervakantie genoten. Er gebeurde vrijwel niets. De dagelijkse verandering in de stand van de Amerikaanse S&P500 aandelenindex bijvoorbeeld was de gehele maand nooit meer dan 1% naar boven of beneden. Historisch gezien is dit vrij zeldzaam. Uiteindelijk was de index eind van de maand slechts 0,1% gestegen.

Komkommertijd
Er was ook weinig nieuws dat de financiële markten in beweging kon zetten. De kwartaalcijfers die bedrijven publiceerden, zorgden nauwelijks voor verrassingen en ook de macro-economische cijfers deden geen wenkbrauwen fronsen. Bij lage omzetten stegen de meeste aandelenindices in de wereld licht. De brede MSCI Wereldaandelenindex steeg 0,5%, wat vooral te danken was aan de stijging in de Aziatische markten. De Chinese beursindex steeg 7,4%, de Japanse won 2,0%.

Opkomende markten profiteren van herstel olieprijs
De olieprijs kwam terug van een sterke daling in juli. Een vat Brent-olie steeg in augustus 6,9%. Opkomende economieën spinnen meestal garen bij een dergelijke stijging, en afgelopen maand was dat ook het geval. Het rendement van opkomende markten was hoger dan dat van ontwikkelde markten.

Aandelen
Langzamerhand wordt duidelijk dat de financiële markten over de Britse uittreding uit de Europese Unie (‘Brexit’) heen zijn. Premier May van Groot-Brittannië laat keer op keer weten door te gaan met het proces, maar maakt er vooral geen haast mee. De uiteindelijke economische gevolgen staan op dit moment duidelijk in de schaduw van de politieke kwesties rondom de uittreding, zoals de beperking van immigratie.

Niet alleen aandacht voor gevolgen Brexit
In Europa stapelen onzekerheden zich op. De nasleep van de poging tot staatsgreep in Turkije zorgt in de EU-lidstaten voor onrust. De Italiaanse banken staan er slecht voor en in Spanje sleept de politiek zich van verkiezing naar verkiezing zonder dat er een regering kan worden gevormd. Het zal duidelijk zijn; Europa hebben we in de portefeuilles een lager dan gemiddeld gewicht gegeven.

Alle ogen gericht op de Fed
De economische cijfers in Amerika zijn over het algemeen positief, zodat de financiële markten een mogelijke renteverhoging op de agenda hebben gezet. De Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft via voorzitter Janet Yellen meerdere malen laten weten dat zo’n renteverhoging ‘data-afhankelijk’ is. Analisten wegen daarom elk economisch cijfer dat uitkomt, nog zorgvuldiger dan anders. Gegeven de allerlaatste cijfers lijkt een verhoging in september niet aannemelijk. Yellen heeft de financiële markten wel vaker verrast, maar tot het moment dat de nieuwe Amerikaanse president is gekozen, lijkt een actie van de Fed onwaarschijnlijk. December lijkt voorlopig de voor de hand liggende maand voor een renteverhoging. Wij zijn voor wat betreft de economische ontwikkelingen het meest positief over Amerika.
Zolang we in Japan nog geen effect zien van de nieuwste ronde van stimulerende maatregelen, handhaven we voor Azië-Pacific een neutrale weging.

Obligaties
De Europese obligatiemarkten worden volledig gedomineerd door de steunaankopen van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft opkoopprogramma’s voor verschillende obligatiecategorieën lopen. Beleggers liften hier op mee en richten zich vooral op de bedrijfsobligaties. Door verhoogde vraag naar bedrijfsobligaties, in combinatie met een – zeker in augustus – laag aanbod, is de risico-opslag voor deze obligaties inmiddels afgenomen tot net boven de 1% en deze bevindt zich nog steeds in een dalende trend.

Bedrijfsobligaties blijft onze favoriete categorie
High yield-obligaties en obligaties van banken worden niet door de ECB aangekocht. Toch staan deze in de belangstelling, omdat daar nog wat extra rendement te behalen is. Het hogere risico dat er bij deze obligaties is, lijkt van secundair belang te zijn. Wij geven bedrijfsobligaties een hoger dan gemiddeld gewicht en zijn voorzichtiger geworden met high yield-obligaties. Voor staatsobligaties vinden wij de vooruitzichten minder positief en krijgen daarom een duidelijk lager dan gemiddeld gewicht. Voor de categorie obligaties als geheel handhaven we een lichte onderweging