Brazilië is een opvallend voorbeeld van de manier waarop politieke verandering sneller een ommekeer in een economie en een aandelenmarkt tot stand kan brengen. Brazilië heeft een overgangsregering, in afwachting van de afzetting van voormalig president Dilma Rousseff door de Senaat.

Door die politieke overgangsperiode is er opnieuw vertrouwen ontstaan, evenals een hervormingsagenda, niet alleen binnen de eigen regering maar ook onder de toezichthouders van Brazilië. Met als doel meer particuliere investeringen aan te trekken. Wij zien tal van interessante privatiseringen, concessies en een nieuwe marktvriendelijke agenda waardoor het land als het ware openbloeit. In het optimistische klimaat ten aanzien van verandering heeft de real, de Braziliaanse valuta, zijn hoogste peil in een jaar tijd bereikt. Braziliaanse aandelen zijn sinds het begin van het jaar met ruim 30% gestegen.
BrazilieRisico en Verwachting

Uiteraard bestaat er een risico dat de politieke problemen van Brazilië aanhouden, maar de laatste maanden konden we vaststellen dat er in het Braziliaanse Congres en onder de bevolking in het algemeen tal van voorstanders zijn van een nieuw soort agenda, een die niet alleen de staat moderniseert, maar ook de economie.

Als we de sombere cijfers voor het bruto binnenlands product (bbp) voor 2015-2016 bekijken, dan blijkt dat Brazilië een diepe recessie heeft beleefd. Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt in 2016 een krimp van het bbp (-3,3%), maar verwacht dat de bbp-groei in 2017 weer positief zal worden. Wij verwachten dat het ergste voor de economie wellicht achter de rug is en konden onlangs in de voorlopende economische indicatoren al enkele lichtpuntjes waarnemen. In juni is de industriële productie voor de vierde opeenvolgende maand gestegen en bereikte het consumentenvertrouwen zijn hoogste niveau in een jaar tijd. Hopelijk geeft de welwillende sfeer van de Olympische Spelen deze maand het optimisme van de mensen nog een extra opkikker.
Verbeteringen

Wat de Braziliaanse overheid betreft, stellen we vast dat het land kampt met een aanzienlijk begrotingsonevenwicht. De eerste initiatieven van de nieuwe regering waren onder meer de invoering van een plafond voor uitgaven van de geconsolideerde schuld, en de uitvoering van structurele hervormingen op de arbeidsmarkt, in de pensioenen en op andere gebieden die nodig zijn om het land te moderniseren. Ook wordt overwogen om de invloed van de staat op de oliesector – en andere bedrijfstakken en sectoren – verder terug te schroeven.

Er is een uiterst ervaren team aangesteld voor de belangrijkste functies, waardoor de geloofwaardigheid van de Braziliaanse overgangsregering fors toeneemt. Niet alleen is het team economisch heel sterk, maar het telt ook enkele hoofden van door de staat gecontroleerde ondernemingen. Hierdoor ontstaat er een aanzienlijk optimisme, en aangezien de aandelenmarkt van Brazilië zich de laatste pakweg vijf moeilijke jaren al op zo’n laag peil bevindt, zou elke verbetering in de economie een enorme impact kunnen hebben op Braziliaanse bedrijven en het bedrijfsklimaat in het algemeen.