De maatregel geldt alleen voor woningen welke door middel van spaartegoed zijn gefinancierd. Het plafond van kredietverstrekking zal gaan dalen van 80% naar 50% over de waarde van het vastgoed. De staatsbank Caixa Econômica zal het limiet voor het financieren van gebouwen vanaf 4 mei gaan verminderen. Het doel is om de focus te gaan leggen op kredietverlening van nieuwe woningen in plaats van bestaande woningen. Op dit moment heeft de staatsbank 70% aan vastgoedfinancieringen in het land in haar portefeuille. De maatregel zal alleen betrekking gaan hebben op bestaand vastgoed wat nu met spaarvermogen is gefinancierd. De maatregel zal geen betrekking gaan hebben op kredietverstrekking voor de lagere inkomensgroepen ten behoeve van het Minha Casa, Minha Vida programma.

Deze maand heeft Caixa wederom de rente verhoogd van vastgoed financieringen met funding van de “poupança” en “SFH”. De eerste verhoging van 2015 werd toegepast in januari. De nieuwe voorwaarden gaan gelden voor financiering vanaf 13 april. De hypotheken met funding van het “Minha Casa Minha Vida” programma en “FGTS” vielen buiten de rente-verhoging.

Lees meer:
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/04/caixa-economica-reduz-limite-de-financiamento-de-imoveis-usados.html