Waarom dit het beste moment is van de afgelopen 10 jaar vastgoed in te kopen met korting?

EXAME, GUIA DE IMOVEIS, 10/05/2017

Het grootste vastgoedonderzoek van Brazilie dat de prijzen analiseert in 5.600 wijken in 203 steden laat zien dat dit het beste moment van het afgelopen decennium is om vastgoed te kopen.

Door de hoge rentes en lagere lonen hebben vele Brazilianen niet de capaciteit.

De prijzen van vastgoed zijn de afgelopen jaren maar gegroeid met respectievelijk 1,8% en 0,8%. De prijzen van 2016 zijn ongeveer gelijk aan die van 2014, hetgeen – met de huidige inflatie – in reële termen een daling van de prijzen inhoudt en een marge-reductie voor ontwikkelaars.

Er wordt verwacht dat de prijzen de komende jaren weer zullen stijgen. De specialisten baseren zich hiervoor op 5 variabelen:
• Vraag: De (potentiële) vraag blijft stijgen. Volgens IBGE (Braziliaanse statistiekbureau komen er elk jaar 1,5 miljoen nieuwe families bij, hetgeen naar verwachting tot 2030 voortduurt.
De potentiele vraag in het midden- en hogere segment is volgens JPMorgan bedraagt zo’n 500 tot 750.000 units per jaar, hetgeen veel meer is dan de huidige verkopen die rond de 100.000 uits liggen.
Het leven stopt niet: Personen verhuizen, trouwen, …..
• Werkgelegenheid: een ander probleem is de werkloosheid of de angst om de baan kwijt de raken, waardoor families grote aankopen neigen uit te stellen.
• Salarissen: het probleem is dat vele Brazilianen willen kopen, maar op dit moment niet kunnen omdat de salarissen achteruit gegaan zijn, waardoor de woningen relatief gezien duurder zijn geworden. Op dit moment kosten de woningen, gemiddeld 4X een jaarsalaris, hetgeen in 2010 ongeveer 2X was. Overigens is deze indicator niet schokkend op wereldniveau. In VS en Japan is dit identiek.
• Aanbod: De grote ontwikkelaars hebben de afgelopen 2 jaren hun nieuwe projecten in het laadje gehouden en doen er alles voor om hun stock te verkopen. Hierdoor is het aanbod aan woningen sterk gedaald.
• Rente: Vanwege de gecontroleerde inflatie, is de rente reeds gedaald. De verwachte economische vooruitgang en de verlaging van het aantal foreclosures, zal de banken naar verwachting ruimte geven om de rentedaling door te zetten.

De perspectieven voor de toekomst zijn goed: de rentes zouden moeten dalen en de economie zou weer moeten gaan groeien. De vraag is de snelheid waarin dit gaat plaatsvinden, omdat het nog zal duren totdat de werkgelegenheid en de salarissen terug zijn op het oude niveau.

Volgens JPMorgan ziet het ernaar uit dat het ergste achter de rug is en dat de prijzen niet verder meer zullen dalen, maar het is moeilijk te voorspellen wanneer het herstel echt intreedt.

Wie op dit moment het hoofd koel houdt en geld heeft om de huidige marktsituatie uit te nutten, kan goede zaken doen.

[JPMorgan, 05-2017]