Volgens de prognose van valuta specialist Ebury zal de Braziliaanse real volgend jaren herstellen en stabiliseren. Hieraan ligt volgens Ebury ten grondslag dat conform de koopkrachtpariteit de real op 1,70 dollar zou komen, hetgeen minder dan de helft is van de huidige koers. Daarnaast beschikt Brazilë over een enorme valutareserve, waardoor de monetaire autoriteiten voldoende speelruimte om te interveniëren in de koers van de real, mocht dat nodig zijn. Onderstaande tabel laat zien dat er wordt verwacht dat de koers van de Braziliaanse real – die in okdit trimester op ongeveer 4,30 staat – volgend jaar zo´n 25% zal stijgen tot 3,14. Mocht de euro inderdaad gedurende de looptijd van de obligatielening dalen en stabiliseren ten opzichte van de reais, dan zou dit betekenen dat er minder reais nodig zijn om de obligatie te betalen, hetgeen lagere financieringskosten tot gevolg heeft, hetgeen een positieve invloed zou kunnen hebben op de bedrijfsresultaten en uw bonusrente.

ebury

Bron: Ebury Opkomende markten, speciaal rapport, 29-09-2015

Meer info: http://hs.ebury.com/hubfs/NL_Content/ESR171_Valutavoorspellingen_opkomende_markten_sept_2015.pdf