Na een langdurige periode van marktvolatiliteit beginnen sommige opkomende markten uit te bodemen en verbeteren hun macro-economische groeiverwachtingen. Intussen zijn hun valuta verzwakt en is de rente gedaald. Volgens Colm McDonagh, Head of Emerging Market Fixed Income bij Insight Investment, een boutique van BNY Mellon, komen deze ontwikkelingen bedrijfsobligaties uit opkomende markten ten goede.

Beleggers hebben historisch gezien de neiging onderwogen te zijn in bedrijfsobligaties van opkomende markten uit angst voor buitensporige volatiliteit, zegt McDonagh. Echter, in de huidige omgeving van laag rendement en lage rente stelt hij dat deze beleggingscategorie de potentie heeft een mooi rendement te bieden, zeker in vergelijking met schuld in ontwikkelde markten, met name de high yield sector.

De beleggingscategorie heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. De omvang bedraagt nu US$ 1700 miljard, is in toenemende mate gediversifieerd en beidt significante mogelijkheden voor beleggers. Volgens McDonagh is de kredietkwaliteit van bedrijven die naar de markt in veel gevallen hoog en zijn schuldniveaus en default rates vaak relatief laag in vergelijking met meer ontwikkelde markten.

McDonagh verwacht dat volgend op de uitkomst van het Britse EU-referendum wereldwijde markten volatiel zullen blijven. De gevolgen voor opkomende markten zullen beperkt blijven. Wellicht dat markten in Oost-Europa last zullen hebben van na-ijleffecten maar de referendumuitslag heeft naar verwachting niet of nauwelijks impact op opkomende markten in Azië en Latijns Amerika.

Insight is vooral positief over de verbeterende fundamentals van Indonesië, Brazilië en Peru. Indonesië en Brazilië realiseren belangrijke structurele hervormingen, waardoor hun externe kwetsbaarheid afneemt. Daarnaast voeren de centrale banken in deze landen een geloofwaardig en voorspelbaar beleid. Insight zal onderwogen blijven in investment grade aangezien waarderingen in het high yield segment aantrekkelijker zijn. Overwogen blijft Insight in Indonesië in Azië; Rusland, Tsjechië, Hongarije en Azerbeidzjan in Europa; en Mexico, Brazilië, Peru en Paraguay in Latijns Amerika. Voor wat betreft sectoren heeft Insight een voorkeur voor de olie en gas-industrie en consumentenproducten en blijft het onderwogen in financials en vastgoed.