De secretaris van huisvesting heeft een tekort aan middelen en tijdens een ontmoeting met de Staatsbank Caxia Economica zijn er plannen voor huisvesting besproken.

De provinciale bestuurders van Rio Grande do Norte hebben berekend dat er in de provincie een tekort is van 140.000 woningen. Deze gegevens werden vrijgegeven op woensdag 14 januari 2015 na een ontmoeting tussen de secretaris van huisvesting, arbeid en sociale bijstand, Julianna Faria, en de regionale inspecteur van staatsbank Caixa Economica, Sergio Roberto Linhares.

De secretaris erkende dat er een gebrek is aan middelen, noch dat er een fonds is opgericht ten goede van huisvesting. Als gevolg hiervan heeft Julianna Faria voorgesteld dat de overheid de leiding hierin moet nemen omdat de provincie niet de taak heeft om woningbouw te financieren.

Tijdens de vergadering is er gesproken over de hervatting van het toelatingsbeleid van huisvesting binnen de provincie en een mogelijke samenwerking met de federale spaarbank. Het voorstel is dat het huisvestingsplan en beleid wordt uitgevoerd volgens het Minha Casa, Minha Vida programma.

Het tekort van woningen binnen de provincie bestaat voor 80% uit gezinnen met een maximaal inkomen van vijf minimumlonen. Onder de gezinnen met een inkomen tot R$ 1.600,- is er een tekort van 80.000 woningen.

In Rio Grande do Norte wordt geen strategisch, gestructureerd huisvestingsbeleid gevoerd om het woningtekort te bestrijden sinds de tijd van Cortez Pereira, zei de directeur van CAIXA bank,
verwijzend naar de voormalige gouverneur van het mandaat 1971 tot 1975.