Accentverschuivingen binnen beleggingscategorieën De verdeling over de beleggingscategorieën wijzigt niet deze maand.  Wel  brengen we wijzigingen aan in de regioallocatie  van de aandelen  en  in  de  verdeling over de  obligatie categorieën .  We verhogen de weging van aandelen uit  de regio  Pacific (exclusief  Japan) van onderwogen naar neutraal. Tegelijkertijd verlagen we de  weging van Europese aandelen van overwogen naar ne utraal.  Binnen  obligaties  verhogen we de weging van obligaties uit opkomende markten  van onderwogen naar neutraal.  Daar tegenover  verlagen  we  de weging  van bedrijfsobligaties van overwogen naar neutraal .

Hoofdpunten • De angst onder beleggers voor een recessie neemt af,  waardoor de aandelenkoersen weer stijgen. • Goede cijfers uit de VS en redelijke cijfers uit Europa dragen  hieraan bij • Ook zijn de zorgen over een economische terugval in China  afgenomen • Zowel de grondstoffenprijzen als de koersen van valuta’s van  opkom ende markten lijken hierdoor te stabiliseren • Met name bedrijven uit de regio  Pacific (exclusief Japan)  kunnen hiervan profiteren • Het mogelijke uittreden van Groot – Brittannië uit de EU zien  we als een risico voor de stabiliteit van Europa • We zien kans en voor obligaties uit opkomende markten  door het afnemende kredietrisico van deze landen.

Lees verder…