Aandelen uit opkomende markten hebben de laatste tijd goed gepresteerd. De grote vraag is echter of deze trend zich kan voortzetten. Cathrine Gether, fondsbeheerder bij Skagen, somt vijf redenen op waarom zij denkt van wel.
Sinds 2016 laten opkomende markten een outperformance zien. Dit jaar zijn ze met 12 procent gestegen, tegen 0 procent voor de wereldwijde aandelenmarkten. De sterkste prestaties zijn gerealiseerd in Turkije, China en Zuid-Korea. In de achterhoede bevinden zich Rusland, Brazilië en Zuid-Afrika.

Twee steunpilaren

De outperformance van de opkomende markten krijgt volgens Gether steun van twee belangrijke langetermijntrends. Allereerst wijst de fondsbeheerder op de superieure demografische ontwikkelingen. Volgens de VN vindt 97 procent van de bevolkingsgroei tussen nu en 2050 plaats in opkomende markten. Dit zorgt voor een additionele 2,3 miljard potentiële consumenten en arbeiders versus slechts 100 miljoen in ontwikkelde markten.

De andere positieve trend is urbanisatie. Die trend is met een urbanisatiegraad van 50 procent nog niet helemaal uitgewerkt in opkomende markten vergeleken met een urbanisatiegraad van 80 procent in ontwikkelde markten.

Negatieve winsttrend doorbroken

Op bedrijfsniveau is volgens de fondsbeheerder ook een positieve ontwikkeling zichtbaar. De afgelopen zes jaar hadden aandelen uit opkomende markten last van neerwaartse bijstellingen van de winsten. Deze trend is in 2017 doorbroken. De winst per aandeel is gegroeid van 15 procent naar 20 procent in 2017. Dit is vooral te danken aan hogere marges en productiviteitsgroei.

Een andere reden waarom Gether positief gestemd is over de opkomende markten, is de verbetering van de fundamentals in vergelijking met de historie en vergeleken met ontwikkelde markten. Daarnaast lijken valuta uit opkomende markten goedkoop op basis van koopkrachtpariteit. Dat biedt perspectief voor herwaardering van de valuta als de economische productie per hoofd van de bevolking meer in lijn komt met de ontwikkelde markten.

Grotere politieke risico’s

Politieke risico’s nemen wereldwijd wel toe. Maar relatief gezien, zijn de politieke risico’s in de opkomende markten stabiel gebleven, of zelfs verbeterd. Op korte termijn kan men zich volgens Gether zelfs afvragen of deze risico’s momenteel niet groter zijn in ontwikkelde markten.

Wereldwijde aandelen

De combinatie van sterke, aantrekkende groei en lage inflatie schept goede omstandigheden voor wereldwijde aandelen. Het rendement op aandelen ligt in opkomende markten momenteel hoger dan in ontwikkelde markten, terwijl aandelen in opkomende markten tegen een korting van 25 procent op basis van de koers-boekwaarde worden verhandeld in vergelijking met ontwikkelde markten.

Het plaatje van de opkomende markten ziet er volgens Gether dan ook net zo sterk uit als aan het begin van dit jaar, dankzij sterke fundamentals. Ook zijn de opkomende markten de stuwende kracht achter de wereldwijde groei en verwacht het IMF dat het verschil met ontwikkelde markten verder zal toenemen.